25/11/2557

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 วันนี้เลยได้จัดงานให้ได้จัดสถานที่จัดสุ่มของแต่ละสีจัดสถานการแข่งขันและงานทุกอย่างให้เรียนร้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววระชยา แกงเขียว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)