26/11/2557

วันนี้เป็นวันแรกของการแข่งกีฬาสามหลังเกมส์ วันนี้กรรมการพร้อม นักกีฬาพร้อม กองเชียร์พร้อม ทุกอย่างพร้อม การแข่งขันกีฬาก่อนเริ่มกันเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววระชยา แกงเขียว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)