วันที่ 4 ธันวาคม 2557 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองตองได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้เด้กนักเรียนได้เขียนชื่อลงนามถวายพระพร และการแสดงของเด็กนักเรียน ในแต่ละชั้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว หฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)