กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๐๐)

"พรดี สุรีย์พร

ปวงอมร ให้พรดี

วันเกิด ให้สุขศรี

พบสิ่งดี มีสุขใจ

ครบรอบ คล้ายวันเกิด

สิ่งประเสริฐ ประสาทให้

สมหวัง สุขฤทัย

ทุกข์ห่างไกล ภัยไม่มี"

Happy Birthday พี่แบท

สุรีย์พร นบส.กพ. รุ่นที่ 80

1/2/58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)