สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๒๗)

"สติ สัมปชัญญะจะพาให้

ทำเรื่องใหญ่ ได้ดีไม่มีเสีย

ให้เป็น สิ่งน่าสนมีคนเชียร์

เรื่องเล็ก เคลียร์ได้ครบจบง่ายลง

อคติ ชักนำพาทำผิด

ทำเรื่องเล็ก แค่นิดให้จิตหลง

ให้เป็น เรื่องขยายกว้างไร้ทางลง

เรื่องใหญ่ คงจบยากอคติมี"

Morning exercise 10/2/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)