สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๒๖)

"อาราธนา ไตรรัตน์ บันดาลให้

อาจารย์ได้ พบสิ่งดี มีสุขสันต์

สุขภาพ แข็งแรงดี ทุกวี่วัน

อายุมั่น ขวัญยืน รื่นฤทัย

ครบวันดี ศรีสวรรค์ คล้ายวันเกิด

แสนบรรเจิด เลิศล้ำ นำสดใส

อายุวรรณะ สุขะ พลานามัย

คิดสิ่งใด ได้สิ่งดี มีสุขเทอญ"

สุขสันต์วันเกิดแด่ อ.จรัญ ตฤณวุฒิพงศ์ ด้วยความเคารพครับ

6/2/58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)