วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 การสอนที่แตกต่าง

วันที่ 5 ของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในการเรียนการสอนในวันนี้ เป็นการสอนเด้กชั้นประถมและมัธยมศึกษา คือเราจะเห็นความแตกต่างของแต่ละคนเพราะว่า วุฒิภาวะต่างกัน การสอนในแต่ละชั้น เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเด้กในทุกชั้นเพื่อทำการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว หฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)