วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สอนเด็กวาดรูป

ในวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการเปิดภาคเรียนและเป็นเทอมที่ 2 ของการสอนของนักศึกษาฝึกสอน ในวันนี้ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลควบคุมเด็กชั้น ป.1 ในการเรียนวิชาทักศน์ศิลป์ โดยแต่ละคนต่างดีใจที่จะได้วาดรูป เด็กแต่คนเริ่มแตกต่างกัน โดยเริ่มเอ่ยถามเด็กว่าอยากวาดรูปอะไรบ้างแค่นั่น เสียงดังมาก เพราะแต่ละคนมีความคิดความอ่านแตกต่างกันออก เด็กผู้ชายเริ่มมีการโต้งเถียงกับเด็กนักเรียนหญิงก่อน เลยมีข้อยุติคือ ให้วาเรูปตามคุณครูกำหนดให้ แค่นั่นแหละ เสียงหายไปในพริบตา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว หฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)