เด็ก ๆ ชอบดู เด็ก ๆ ชอบฟัง

เป็นอีกหนึ่งวันที่รับหน้าที่สอนนักเรียนแทนคุณครูพี่เลี้ยงค่ะ วันนี้นักเรียนบอกว่าเบื่อที่จะเรียนในหนังสือ ฉันจึงจัดให้....

โดยการให้ดูสื่อ e-Learning ที่ครูพี่เลี้ยงมอบไว้ให้ใช้ โดยวันนี้เป็นเรื่องของงานประดิษฐ์ นักเรียนจากที่พูดคุย เล่นกันไปมากลับเงียบกริบสื่อแบบนี้ใช้ได้ผลกับนักเรียนทุกวัยจริง ๆ ค่ะ นักเรียนตั้งใจดูมาก เพราะมีทั้งภาพและเสียงที่ทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น


เมื่อดูเรื่องต่าง ๆ จบแล้ว ในบทเรียนก็มีแบบทดสอบให้ทำด้วย (มันเริศมาก) นักเรียนช่วยกันทำแบบทดสอบที่เรียนมา ตอบถูกบ้างผิดบ้าง ก็เป็นการสร้างสีสันภายในห้องเรียนเป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)