โปรแกรม Paint 22/01/58


วันที่ 22 มกราคม 2558 วันนี้ดิฉันได้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาคอมพิวเตอร์
วันนี้ได้สอนนักเรียนวาดรูปโดยใช้โปรแกรม Paintโดยได้ให้นักเรียนออกแบบจินตนาการคอมพิวเตอร์ในจินตนาการ นักเรียนออกแบบคอมพิวเตอร์
ได้อย่างสวยงาม และทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดให้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)