กิจกรรมการประกวดระบายสี TOYOTA 15/01/58


ในวันที่ 15 มกราคม 2558 วันนี้มีการจัดกิจกรรมที่ทาง TOYOTA ได้จัดซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การประกวดวาดภาพระบายสีรถยนต์ในฝัน


โดยการจัดกิจกรรมนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนออกแบบรถยนต์ในความฝันของนักเรียน
โดยนักเรียนสามารถออกแบบและสร้างสรรค์รถยนต์ในฝันของนักเรียนออกมาแบบใดก็ได้และบอก
ถึงรถยนต์ที่เราออกแบบว่ามีประโยชน์อย่างไร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)