การสร้างตารางในเอกสาร Word


ชั่วโมงนี้เป็นวิชาคอมพิวเตอร์อีกแล้ว นักเรียนเสียงดังมากเลยค่ะ เลยลงโทษให้นั่งอยู่หน้าห้องจนกว่าทุกคนจะเงียบ TOT

หลังจากลงโทษเสร็จแล้วก็มีการอบรมสั่งสอนนิดหน่อยแล้วก็เริ่มสอน โดยในวันนี้เป็นเรื่องของการสร้างตารางในเอกสาร

มีทั้งการแทรกตารางแบบแถว และแบบคอลัมน์ การลบตาราง การผสานเซลล์ การแยกเซลล์ แยกตาราง การปรับพอดีอัตโนมัติ และอื่น ๆ

เมื่อนักเรียนเข้าใจในเรื่องของตารางแล้ว ก็มีการทำแบบฝึกตามที่ครูสั่ง หลังจากที่โดนอบรม นักเรียนก็มีความตั้งใจมากขึ้น และทำงานเสร็จเรียบร้อย




บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)



ความเห็น (0)