กิจกรรมอาเซียน 08/01/58


วันที่ 08 มกราคม 2558 วันนี้ดิฉันเพื่อนนักศึกษา และครูประจำชัั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ได้พานักเรียนมาที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่อง NBT โดยวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ช่อง NBT ได้จัดกิจกรรมอาเซียน โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาลแลพชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้แสดงการเต้น
ประกอบเพลงมาแสดงให้นักเรียนชั้นอื่น ๆ ดู และมีการจับฉลากให้กับนักเรียนแต่ละรางวัลก็จะเป็นลูกบอล
ตุ๊กตา เป็นต้น ภายในการจัดกิจกรรมก็จะมีการจัดเป็นฐานโดยจะแบ่งเป็น 6 ฐาน และมีรางวัลแจกให้กับนักเรียน
นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ทุกคนต่างสนุกและชอบที่ได้ของรางวัล


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)