ประดิษฐ์ไว้ใช้ประโยชน์

วันนี้เป็นคิวของนักเรียนชั้น ป. 4 ทำงานประดิษฐ์แล้วค่ะ นักเรียนวิ่งมาอย่างรวดเร็วพร้อมบอกว่า "ครูขาหนูเตรียมอุปกรณ์มาแล้วค่ะ" แล้วยกขึ้นมาโชว์ด้ายความตื่นเต้น

งานประดิษฐ์ในวันนี้เป็นการพับกล่องใส่ของ โดยที่ฉันให้ดูวิธีการทำใน VDO ตัวอย่างก่อน แล้วสาธิตให้ดูทีละขั้นนักเรียนทำตามที่ครูสาธิต โดยให้เพื่อนที่เก่ง ๆ นั่งกับเพื่อนที่อ่อนกว่าจะได้ช่วยเหลือกัน และไม่เสียเวลามากนัก
เมื่อพับตามที่ครูสาธิตจนได้กล่องใส่ของแล้ว นักเรียนก็ตกแต่งกล่องของตัวเอง เมื่อครูตรวจให้คะแนนเสร็จก็วิ่งนำไปอวดเพื่อน ๆ ต่างห้อง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)