Cleaning Classroom

หลังจากเรียนชั่วโมงสุดท้ายเสร็จ ก็มีการทำความสะอาดห้องเรียนครั้งใหญ่ โดยนักเรียนร่วมมือกันทำความสะอาดโต๊ะ เนื่องจากห้องกอท. มีการทำเครื่องหนังแฮนด์เมด ทำให้มีเศษหนังตกกระจายมากมาย และบนโต๊ะก็มีเศษกาวต่าง ๆ ติดอยู่

ครูให้นักเรียนช่วยกันใช้ฟองน้ำขัดโต๊ะให้สะอาด แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำอีกครั้ง ทำให้ได้โต๊ะเรียนที่ขาวใสเหมือนเดิม (ทำความสะอาดไปด้วยเล่นไปด้วย มีความสุขจริงนะเด็ก ๆ)

เมื่อจัดการโต๊ะเก้าอี้แล้ว ก็ช่วยกันกวาดห้อง จัดเก็บหนังสือเรียนต่าง ๆ ให้เรียบร้อย







บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)



ความเห็น (0)