ทำหมวกคาวบอยให้คณะท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

อีกไม่กี่วันจะมีการเยี่ยมชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยมีหลายโรงเรียนจะได้เข้ามอบของที่ระลึกในการมาเยี่ยมชม โรงเรียนฉันก็เป็นหนึ่งในหลายโรงเรียนนั้น

คุณครูพี่เลี้ยงจึงให้ฉันและนักเรียนช่วยกันทำหมวกคาวบอย เพื่อมอบเป็นของที่ระลึก เนื่องจากโรงเรียนของฉันทำโครงการเครื่องหนังแฮนด์เมดอยู่แล้ว จึงเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน

ฉันวาดแบบหมวกลงในกระดาษแข็งเพื่อเป็นแบบก่อน เมื่อพอดีแล้วก็ตัดแบบ จากนั้นวาดลงหนัง ตัดหนังตามแบบ แล้วนำมาทากาวติดกับฟองน้ำแบบบางก่อน


หลังจากติดกับฟองน้ำแล้ว ก็นำไปติดกับผ้าแล้วตัดตามแบบ เมื่อได้องค์ประกอบครบก็นำมาตอกตามรอย แล้วเย็บแบบกากบาท โดยเริ่มเย็บจากส่วนหัวหมวกก่อน แล้วค่อยเย็บที่ปีกหมวก
การเย็บ เราเย็บด้วยมือทั้งหมดทุกขั้นตอน จึงใช้เวลานานหน่อย แต่คุณภาพงานก็ดีแบบสุด ๆ นะค่ะ ^_^
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)