วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 สอนๆ

การเรียนการสอนในวันนี้ในตอนเช้าได้รับมอบหมายจากครูให้ช่วยสอนเด็กชั้นป.2 เรียนทัศน์ศิลป์ การเรียนในช่วงแรกนั่นจะให้เด็กทำการวาดรูปตามจิตนาการของแต่ละคนก่อนเพื่อดูพื้นบานในการทำงานของเด็กแและ ในชั่วโมงตอนบ่ายได้ทำการเรียนสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวิชาคอมพิวเตอร์ ในช่วงแรกเด็กจะเงียบฟังเราทุกอย่างแต่พอผ่านไป ไม่ถึง 10 นาที เริ่มจะมีคำถามต่างๆเข้า และคำถามยอดอิตของเด็กคือ ครูครับ / ครูคะ เปิดคอมเล่นอินเทอร์ได้ไหม๊ แต่เราก่ต้องปฏิเสธเพราะว่ากฎของการเรียนคอมพิวเตอร์ คือการทำเล่นอินเทอร์ในเวลาเรียน ในการสอนแต่ละชั้นเรียนจะมีความแตกต่างกันออกไปตามวัยของเด็ก เราต้องศึกษา และทำความเข้าใจในตัวเด็กนักเรียนให้มากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว หฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)