วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ช่วยสอนๆ

ได้รับมอบหมายงานจากคุณประจำห้อง ของนักเรียนชั้น ป.5 ให้ช่วยในวิชาคอมพิวเตอร์ ถ้าพูดถึง ป.5 แล้วนั่น นักศึกษาแต่ละคนถึงการส่ายหัวเลยที่เดียว เพราะเป็นห้งอที่เยอะที่สุด เด็กดื้นที่สุด และมีความคิดเห็นต่างกันที่สุด เพราะเด็กในห้องนี้บางส่วน จะเป็นเด็กที่ สมาธิสั้น จะเล่นอยู่ตลอดเวลา เราต้องมาการควบคุมชั้นเรียน โดยไม่เรียว เพราะว่าพูดดีๆแล้วไม่ยอมฟัง แต่การสอนในแต่ละครั้งเราต้องปรับตัวเข้าหาเด็ก เพื่อจะได้เรียนรู้การทำงานของเด็ก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว หฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)