วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เข้าค่ายลูกเสือสำรองวันที่ 2

วันที่ 2 ของการเข้าค่ายลุกเสือสำรอง ในวันนี้ได้จัดกิจกรรมในแต่ละฐานให้กับเดิน โดยมีการจัด ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อให้เด็กเกิดความสนุกเพลิดเพลินในการทำกิจกรรม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว หฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)