5/11/2557

วันนี้ได้จัดบอร์ดตึกอาคารมัธยม เรื่องที่จะใช้ติดบอร์ดครูพี่เลี้ยงให้เอาเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ดิฉันจึงเอาเรื่องประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ดิฉันได้คิดจัดบอร์ดให้ดึงดูดนักเรียน ให้นักเรียนได้อ่านเรื่องที่ดิฉันได้จัดบอร์ด เลยใช้กระดาษที่สะท้อนแสงและรูปที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววระชยา แกงเขียว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)