ฉันจะต้องสอนคำศัพท์ แต่ฉันไม่มีความรู้ว่าจะสอนอย่างไร ตอนที่ 2

1.4 การใบ้ (mime)

ในขณะที่นำเสนอการกระทำ (action) เราอาจใช้คำใบ้ในการนำเสนอ นอกจากจะนำเสนอคำศัพท์ให้ผู้เรียนแล้ว บางครั้งอาจสนุกและจดจำได้ดียิ่งขึ้น

1.5 การแปล (translation)

การแปลจากอังกฤษเป็นภาษาแม่ มีข้อเสียของมันเอง แต่ครูผู้สอนย่อมรู้ระดับภาษาที่ 1 ของผู้เรียนแล้วหละก็ มันก็อาจเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ แต่จงจำไว้ว่า ไม่ใช่คำทุกคำจะมีคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ได้โดยตรง และในบางครั้งเทคนิคนี้ก็ดูเหมืนจะไม่มีประสิทธิภาพ

1.6 การให้บริบท (contextualize)

เท่าที่ฉันพูดมา นี้เป็นราชาของเทคนิคทั้งปวง คุณสามารถที่จะให้ 1 หรือมากกว่านั้น ในการให้บริบทกับคำศัพท์ คุณอาจให้คำอธิบาย หรือให้ตัวอย่าง หรือทำทั้งสองประการได้

หนังสืออ้างอิง

Adam Simpson's blog. (2014). I need to teach vocab but I don't even know how to begin! This post's for you. http://www.teachthemenglish.com/2014/02/i-need-to-teach-vocab-but-i-dont-even-know-how-to-begin-this-posts-for-you/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล,การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คำศัพท์ดีดีนี้ค่ะ