สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๒๕)

"เวียนบรรจบ ครบสามปี ที่มาอยู่

ได้เรียนรู้ คุณค่า มหาศาล

เพชรบูรณ์ พูลเพิ่ม ประสบการณ์

ได้ทำงาน ราชการ บริหารกัน

สามกุมภา ห้าห้า มาอยู่นี่

ตำแหน่งดี ที่ก้าวหน้า พาสุขสันต์

แม้งานมาก ตรากตรำ ทำทุกวัน

ค่ำเช้ายัน จันทร์สุข ไม่ทุกข์ใจ"

Morning exercise 3/2/58

รร.ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)