กาพย์แก้วกวีกานต์ (๙๕)

"ฝันไว้ ให้โดดเด่น

ฝันให้เป็น ฝันให้จริง

ฝันไว้ ไม่ละทิ้ง

ฝันเป็นจริง ฝันเป็นใจ

เปลี่ยนฝัน ให้เป็นหวัง

เปลี่ยนพลัง มุ่งมั่นไป

เปลี่ยนทุกข์ ท้อแท้ไกล

เปลี่ยนหวังให้ ได้เป็นจริง"

31/1/58

เรือนสุภาภรณ์

กำลังใจให้พี่แคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)