21 ตุลาคม รำลึก

  ติดต่อ

  เป็นวันที่ทางสำนักงานเลขานุการได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ทำงานปัจจุบันเป็นหน่วยงานแรกในคณะ  

   วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันที่ทางสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้ย้ายมาอยู่ที่ทำการใหม่ ณ ปัจจุบัน หลังจากที่ได้ย้ายมาอยู่ ผมได้เรียนให้คณบดีท่านเดิม (ศาสตราจารย์ทวีสุข  กรรณล้วน) จัดวันทำบุญคณะขึ้น ซึ่งทางคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดทำบุญครั้งแรกของคณะเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2546 และมีการปลูกต้นแก้วเจ้าจอม (ต้นไม้ประจำคณะ) ไว้ที่หน้าอาคารของคณะสหเวชศาสตร์ท่านอธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหลายท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานกันจำนวนมาก ต่อจากนั้นมาผมได้จัดงานทำบุญสำนักงานเลขานุการขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม เป็นการภายใน เพื่อความเป็นศิริมงคลของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นวันที่ทางสำนักงานเลขานุการได้ย้ายที่ทำการมาเป็นหน่วยงานแรกในคณะ ต่อมาทางคณะฯ ได้เห็นควรให้จัดในวันที่ 16 กรกฎาคม เนื่องจากเป็นวันก่อตั้งคณะ (ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมีมติว่า ให้ถือวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ในวันที่ 16 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ และให้มีการทำบุญคณะในวันดังกล่าว)

    สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ นอกจากการพัฒนางานแล้วก็ช่วยสนับสนุนงานทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วย ตอนนี้กำลังเชิญชวนทำบุญกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยอยู่ครับ

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 5861, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-15 01:17:40+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วัฒนธรรม#ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)