GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2548

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ระดับจังหวัดกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 250,000 บาท มีโรงพยาบาลเข้าร่วมการเรียนรู้
จำนวน 15 แห่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 5858
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)