ผมได้รับคำแนะนำการใช้ Blog จาก Beeman ให้รู้จักกับ Gotoknow ก็เลยลองเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งต่อไปจะเป็นสังคมที่น่าสนใจสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    ผมรู้สึกหลงเสน่ห์เจ้ากล้วยไม้เมื่อได้ไปดูงานประกวดที่แม่โจ้เมื่อปี 38 รวมๆ แล้วก็ร่วม 10 ปีที่ผ่านมา มีเรื่องผมวนเวียนอยู่กับกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ ทั้งพันธุ์แท้และลูกผสม มีเรื่องต่างๆ มากมาย และรู้จักคนต่าง ๆ มากมาย กล้วยไม้ดี ๆ หนึ่งต้นทำให้เรารู้จักคนมากขึ้น ได้สิ่งที่ดี ๆ มากขึ้น