• การเข้าร่วมเสวนาของ ชาว มมส. ใน UKM8 แม้ว่าจะไปกันเพียง 8 + 1 ชีวิต (พนักงานขับรถ) เราก็เข้าร่วมด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกเครือข่ายอื่น ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะการได้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมคุณอำนวย UKM-Fa2 โดยหลังการฝึกอบรมเสร็จ ทีม มมส. ได้รับความอนุเคราะห์ จากทีม มข. ให้ร่วมเดินทาง จาก มน. ไปยังที่ประชุม ที่โรงแรม ในจังหวัดสุโขทัย  โดยมีการแวะ ไหว้พระ ซื้อของฝาก ที่วัดมหาธาตุ ที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของพิษณุโลก แถมด้วยการช็อปที่ห้างสรรพสินค้า และ ทานอาหารเย็น ก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า หมูสะเตะ ติมซัม ที่ตลาดไนท์บราซ่า ริมแม่น้ำน่าน ร้าน JJ ชวนชิม กันอีกด้วย  ระหว่างเดินทางจากพิษณุโลก ไป สุโขทัย ยังแถม หนังให้ดู อีกครึ่งเรื่อง ขอบคุณหลาย ๆ เด้อ 

  • เนื่องจากได้รับบริการเกินคาดจากเพื่อน ชาวเครือข่าย มข. (เพื่อนช่วยเพื่อน) ทีม มมส. ส่วนที่เข้าร่วมฝึกอบรมคุณอำนวยจึงถึงที่โรงแรมที่พักประมาณ 3 ทุ่ม การนัดทำ BAR ของการเสวนา วันที่ 3  จึงต้องเลื่อนเป็น 4 ทุ่ม จากเดิมที่คาดว่าจะเริ่มได้ประมาณ 2 ทุ่ม  การนัดทำ BAR ครั้งนี้ ผมใช้โอกาสเดียวกันในการทำ AAR ของกลุ่ม ที่เข้าร่วมอบรมคุณอำนวยด้วย เรียกว่า Two in One  เนื่องจากมี 3 ท่าน เข้าร่วมเป็นครั้งแรก  จะได้ทราบการทำ AAR ด้วย โชคดีมากที่เมื่อไปถึงทางเจ้าภาพจัดเอกสารการลงทะเบียนไว้ให้เลย ซึ่งทำให้ผมสามารถใช้ประโยชน์ ในการทำ BAR และ  AAR ได้อย่างดีและใช้เวลาน้อย  โดยเฉพาะ แบบฟอร์มทำ AAR ฉบับ มน. ที่มีข้อ 5 เพิ่มมาจาก AAR มาตรฐาน

  •  ผมคิดว่าการได้ทำ BAR และ AAR ครั้งนี้มีส่วนใน การเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมข้อมูล ของทีม มมส. เพื่อร่วมกิจกรรมใน UKM8 ครั้งนี้ ทำให้มีผลออกมาเกินคาด หลาย ๆ จุดด้วยกัน ท่านอื่น ๆ ที่ร่วมทีม มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอะไร เชิญได้นะครับ 

  • Storytelling Best Practice

เป็นตัวแทนกลุ่มในการนำเสนอ