วันที่ 21 พย.49ที่จะถึงนี้...คุณหมอก้องเกียรติ...ผอ.โรงเรียนพ่อแม่ ชวนไปร่วมประชุมประสานแผนโครงการปี 50 กับจังหวัดค่ะ  โรงเรียนพ่อแม่ก็จะนำ"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ ในเขต3"ไปนำเสนอด้วยค่ะ ตอนนี้ได้รับการอนุมัติเป็นทางการแล้วด้วยงบประมาณ 120,000 บาท  ...มีกิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(200คน),แจกสื่อซีดี 5 เรื่อง/คน ,นิเทศตรวจให้คะแนนโรงเรียนพ่อแม่ดีเด่น,มอบรางวัลเป็นกำลังใจ

   มีความก้าวหน้าอย่างไรจะนำมาบอกต่อนะค่ะ