สวัสดีคะ ดิฉัน นางสาวพัชรินทร์  ศรีเหรา  อายุ 22 ปี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2527 เป็นลูกคนที่1 จากบรรดาพี่น้อง 2 คน สถาณะในตอนนี้ โสดค่ะ  ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 4 ที่อยู่จรัญสนิทวงษ์ 68 เบอร์โทรศัพท์ 087-106-5760

 E-mail : [email protected] ไม่ลามกหรอกนะคะ แต่เซ็กซี่ตางหากคะ  หนูจะตั้งใจเรียนวิชานี้ให้ดีที่สุด  และอาจารย์ก็ต้องให้คะแนนสมกับที่หนูตั้งใจด้วยนะคะ  ที่หนูไม่ค่อยได้เข้ามาบันทึกบ่อย ๆ ไม่ได้แสดงว่าขี้เกียจนะคะ แต่ไม่ค่อยสะดวก เพราะที่บ้านไม่มีเน็ตเหมือนเพื่อนคนอื่น ๆ  แต่ก็จะพยายามเข้าร้านเน็ตบ่อย ๆ คะ ถ้าหนูมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเรียน ที่อาจารย์จะแนะนำก็ส่งเมลล์มาได้เลยนะคะ ขอบคุณคะ .. เคารพอาจารย์เสมอ