PCA

ผมติดค้างเรื่องนี้มาจากบันทึกที่ 003 ว่าจะเล่าเรื่อง PCA ให้ฟัง ที่ต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะมัวแต่ไปหาวิธีลดขนาดของรูปให้เล็กลงและหาวิธีลงรูปในบันทึกนั่นเอง  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เครื่อง PCA ที่เห็นในรูปนั้น (เป็นรุ่นที่มีใช้ใน ร.พ.ศรีนครินทร์)  มียาระงับปวดผสมไว้แล้ว และต่อเข้ากับสายน้ำเกลือ เมื่อคนไข้รู้สึกปวด ก็สามารถกดปุ่มให้เครื่องจ่ายยาให้ได้ทันที ไม่ต้องไปเรียกพยาบาล จึงทำให้คนไข้ได้รับยาเร็วขึ้น การระงับปวดจึงดีขึ้น </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">แต่การใช้เครื่อง PCA ใน ร.พ. รัฐบาล ยังมีใช้ไม่กี่แห่ง ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนแพทย์  </p>  ความปลอดภัยนั้นไม่ต้องห่วงเพราะในคำสั่งที่ตั้งไว้ในเครื่องนั้นมีการป้องกันไว้หลายระดับ ส่วนใหญ่มีแต่คนไข้ใช้น้อยกว่าที่กำหนดไว้ (เพราะกลัว) แต่คนไข้ที่เคยผ่าตัดและเคยใช้มาแล้วมักจะอยากได้ใช้อีก   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ก่อนใช้เครื่องนี้ ต้องแนะนำคนไข้ให้ดีว่าปุ่มไหนเป็นอะไร อย่าให้สับสนกับปุ่มกดเรียกพยาบาล เดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ที่กดเรียกเท่าไหร่ พยาบาลก็ไม่มา เพราะกดปุ่มผิดนั่นเอง</p><p> </p>