รักกันและกัน Valentine's Day

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Saint Valentine (Latin: Valentinius) is a widely recognized third-century Roman saint commemorated on February 14 and associated since the High Middle Ages with a tradition of courtly love.

All that is reliably known of the saint commemorated on February 14 is his name and that he was martyred and buried at a cemetery on the Via Flaminia close to the Milvian bridge to the north of Rome on that day.


....องค์พระเจ้า......ทรงฤทธิ์........เกรียงไกร
อำนาจ................มิทรงใช้........ ขู่เข็ญ
ตรัสสอน.............ผองเรา...........รัก"เป็น"
ช่วยผู้.................ลำเค็ญ...........ร่ำวอน

....องค์พระผู้........เป็นเจ้า..........เฝ้าตรัส
เพียงหนึ่ง............บัญญัติ...........ย้ำสอน
"รักกัน................และกัน"..........พระพร
โอบเอื้อ...............อาทร.............ทุกคน

St. Valentine's Day began as a liturgical celebration one or more early Christian saints named Valentinus. Several martyrdom stories were invented for the various Valentines that belonged to February 14, and added to later martyrologies.[2] A popular hagiographical account of Saint Valentine of Rome states that he was imprisoned for performing weddings for soldiers who were forbidden to marry and for ministering to Christians, who were persecuted under the Roman Empire. According to legend, during his imprisonment, he healed the daughter of his jailer, Asterius. An embellishment to this story states that before his execution he wrote her a letter signed "Your Valentine" as a farewell.Wiki

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)