...>>วันเด็กแห่งชาติ<<...

...ทางโรงเรียนได้มอบหมาย โครงการวันเด็ก ให้นักศึกษารับผิดชอบ

...จัดหาสิ่งของเอง

...จัดงานร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ

...บรรยายการหน้าเวทีในงานวันเด็ก


...การแสดงของนักเรียนอนุบาล ชุดแม่ไม้มวยไทย

...แลกของราลวัลให้เด็ก ๆ

... ช่วงเวลาอยู่ในงาน ไม่มีไรทำ ถ่ายรูปเล่นคะ

...ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจริยา ปันแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)