อาชีพอิสระ (17/12/57)

วันนี้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 วันนี้ผมก็ให้นักเรียนวาดรูปแตงโมเหมือนกัน โดยการใช้รูปวงกลมมาวาดเป็นผลแตงโม แล้วใช้เส้นโค้งมาทำเป็นลายของแตงโม โดยจะให้ลากเส้นให้เชื่อมกันให้สนิทระหว่างเส้นกับวงกลมเพราะตอนเทสี สีจะได้ไม่เลอะออกมา จากนั้นก็เทสีเขียวอ่อนลงไปในลายที่ทำขึ้น และสีเขียวแก่เทลงข้างนอกให้สีสลับกัน แล้วใช้เส้นโค้งมาทำเป็นก้านแตงโมในส่วนของวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ม. 1 วันนี้ได้สอนเกี่ยวกับประเภทของอาชีพ วันนี้สอนเรื่องอาชีพอิสระ

— อาชีพอิสระ มีลักษณะเป็นเจ้าของกิจการ บริหารจัดการด้วยตนเอง อาจเป็นกิจการขนาดเล็ก หรือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน อาชีพอิสระแยกย่อยออกไปเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1 อาชีพอิสระด้านการผลิต —การแปรรูปผลผลิตเป็นสินค้า นำไปจำหน่ายในท้องตลาดเป็นการขายปลีกและขายส่ง เช่น อาหารไทย ขนมไทย ผักผลไม้

2 อาชีพอิสระด้านการให้บริการ —เป็นอาชีพที่นิยม กันแพร่หลาย เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อย การลงทุนต่ำ เช่น บริการทำความสะอาด การนวดแผนไทย บริการซักรีดเสื้อผ้า ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)