...ทำให้ตึกห้องคอม น่าสนใจ

...จัดทำบอร์ดหน้าห้องคอมให้สวยงาม

..ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

.เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นักเรียนควรรู้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจริยา ปันแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)