..>>บรรยายกาศตอนเย็น หลังเลิกเรียน กับครูนักศึกษา

...สร้างความสัมพันธ์กัน

...พบปะสังสรรค์กันเล็กน้อย ในวันสุดสัปดาห์

...ทำกับข้าวกินร่วมกัน หลังโรงเรียนเลิก

...สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

...ทำงานร่วมกันอบ่างมีความสุข สนุกสนาม เป็นกันเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจริยา ปันแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-กิจกรรมนี้..ผมชอบ..เช่นกัน 55

-สร้างสัมพันธ์อันดีด้วยการกินข้าวร่วมกัน..

-ขอบคุณภาพบรรยากาศครับ