ขอขอบคุณ

คุณชาย3
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ดูแลลูก จึงมีวันนี้ และขอบพระคุณ ทุกๆ ท่าน ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนจนมีวันนี้คะ

ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร ทุกท่าน ที่ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจกันเสมอมาคะ

กับรางวัลที่ภาคภูมิใจ

งานวิจัยดีเด่น

ครูผู้สอนดีเด่น

ครูดีเด่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สื่อและนวัตกรรมดีเด่น

ครูชุมชนดีเด่น

ประจำปี 2557

รับมอบกับท่าน นายก แอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

คุณพ่อ คุณแม่

ขาดไม่ได้คุณลูก

และคุณสามี วาซ้าน......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสมชาย ชัยรินทร์ความเห็น (0)