กรรมการคุมห้องสอบ...กลางภาคเรียน

เป็นครูต้องอดทน

****ดิฉันได้ถูกแต่งตั้งมอบหน้าที่จากผู้อำนวยการให้เป็นกรรมการคุมห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

.......ระหว่างคุมห้องสอบ ***ง่วงค่ะ ต้องพึ่งส้มจิ๊ดๆ

.....โดยมีเพื่อนเอกศิลปะมานั่งคุมห้องสอบด้วย ถือว่าเป็นประสบการณือีกอย่างหนึ่งเราจะไปเป็นครูต้องปฏิบัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)