ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (15/12/57)

วันแรกของสัปดาห์ หลังจากหยุดยาววันพ่อ ผมก็กลับบ้านไปหาคุณพ่อมา หลังจากที่ไม่ได้กลับบ้านมานาน

วันนี้ผมมีสอนชั้นม.1 วันนี้สอนเรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ต่อจากชั่วโมงที่แล้ว มีเนื้อหาดังนี้

4 ด้านสิ่งแวดล้ม เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ดาวเทียม คอมพิวเตอร์ มีส่วนสำคัญในการช่วยจัดการสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยข้อมูลคุณภาพดิน คุณภาพน้ำ สภาพอากาศ สภาพมลพิษ ไฟป่า หรอพายุที่เก็บรวบรวมมาได้จากภาพถ่ายดาวเทียม นำมาจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

5 ด้านความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสำคัญในการรักษาความปลอดภัย และป้องกันประเทศ เช่น กิจการทหารมีการใช้ดาวเทียม ระบบนำทางหรือจีพีเอส (GPS) และสัญญาณเตือนภัยในการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันประเทศจากภัยพิบัติและการก่อการร้าย ในบ้านเรือนและร้านค้ามีการใ้กล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพคนร้าย หรอเหตุการณ์ต่างๆ ไว้ เพื่อนำมาเป็นเบาะแสในการติดตามหาตัวคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมาย

ถามนักเรียนว่า เราจะป้องกันโจรขโมยได้อย่างไรบ้าง

ถามนักเรียนว่า ทำไมเวลามีคดีต่างๆ ตำรวจถึงตามจับคนร้ายได้

6 ด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสำคัญในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ผลิตสินค้าได้จำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็วจึงประหยัดแรงงานคน ค่าใช้จ่าย และเวลาในการผลิต

7 ด้านความคิดสร้างสรรค์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการออกแบบ มีส่วนช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้ เช่น การใช้โปรแกรมออโตแคด ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้

ถามนักเรียนว่าใครเคยใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบอะไรบ้าง

หลังจากเรียนเสร็จ ให้นักเรียนทำงานส่งท้ายชั่วโมง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)