....กินเลี้ยงสังสรรค์ คณะครูและนักเรียนศึกษาฝึกประสบการณ์ ในภาคเรียนที่ 1/2557

กินเลี้ยงคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1/2557

....ณ ร้านสเต็กด๊อกเตอร์

...ผอ ใจดีมาก พาคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ไปเลี้ยงสังสรรค์ ในการจบการฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย

...ในภาคเรียนที่ 1/2557

...ได้พบปะสังสรรค์ได้ ได้แลพเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักเรียนศึกษาฝึกประสบการณ์กับคณะครูในโรงเรียน

...มีการแลกของขวัญกับครูพี่เลี้ยง ของตนเอง เพื่อเป็นที่ระลึกในภาคเรียนที่ 1/2557

...มีการร้องเพลงกับครูพี่เลี้ยงของตนเอง

...>> สุดท้ายต้องขอบพระคุณ ผอ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย

...>>ขอบคุณคณะครูทุกท่าน

...>>ขอบคุณครูพี่เลี้ยง

...>>และขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน

......ขอบคุณประสบการณ์การดี ๆ ที่ได้จากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจริยา ปันแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)