อบรมคอมพิวเตอร์....ฺBy..วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคล้านนา

การให้ความรู้ที่มีประโยชน์

......วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 ได้มีวิทยาลัยโปลิล้าานาได้เข้ามาอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย

โดยให้การอบรมเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นเวลาครึ่งวัน ตั้งแต่ 8.00-12.00

>>>>ในการอบรมครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมดีๆ ทั้งนั้นเลยนะครับ...ชื่นชมๆ คุณครูรุ่นใหม่จริงๆ ครับ