อีเมล (9/12/57)

วันนี้สอนชั้นม. 2 เรื่อง อีเมล ก่อนอื่นผมถามนักเรียนว่าคนไหนยังไม่มีอีเมล จากนั้นผมจะสอนเกี่ยวกับการสมัคอีเมล ส่วนประกอบของอีเมล และการส่งอีเมล

ถ้านักเรียนคนไหนไม่มีอีเมลก็ให้สมัคไปพร้อมๆกับที่ผมอธิบาย เพราะว่าต้องใช้ในการส่งงานและการเรียนในชั่วโมงต่อไป

จากนั้นก็อธิบายวิธีการส่ง e-mail ให้นักเรียนดู อธิบายส่วนต่างๆ ในการส่ง e-mail ว่าคืออะไรบ้าง

ให้นักเรียนทำงานโดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับ e-mail แล้วส่งมาให้ครูผ่าน e-mail


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)