เรียนรู้ส่วนประกอบของ Flip Album (12/12/57)

จากชั่วโมงที่แล้วได้สอนเรื่อง การติดตั้งโปรแกรม Flip Album และให้นักเรียนลงโปรแกรมในเครื่องของตัวเองแล้ว วันนี้จะมาสอนเรื่อง ส่วนประกอบและแถบรายการคำสั่งของโปรแกรม Flip Album ดังนี้

ส่วนประกอบของโปรแกรม มีดังนี้

1 Menu Bar แถบรายการคำสั่ง หรือแถบเมนู

2 Tool Bar แถบเครื่องมือ

3 Flip Book คือ หน้าหนังสือที่พลิกได้

ในส่วนต่างๆแล้วจะมีรายละเอียดของแต่ละส่วน มีส่วนประกอบย่อย ๆ ดังนี้

1 แถบรายการคำสั่ง(Menu Bar) หรือแถบเมนู

2 แถบเมนู File

3 แถบเมนู Folder

4 แถบเมนู Edit

5 แถบเมนู View

6 แถบเมนู Flip To

7 แถบเมนู Bookmarks

8 แถบเมนู Markers

9 แถบเมนู Favorites

10 แถบเมนู Tools

11 แถบเมนู CD Marker

12 แถบเมนู Options

13 แถบเมนู Help

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)