ค่ายภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6

...>>>เข้าค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-6

....ในระหว่าง ปิดภาคเรียนที่ 1/2557

...เปิดพิธีในช่วงเช้า ที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย อย่างเป็นทางการ

...ครูให้ความรู้ เกี่ยวกับ อาเซียน

...มีชาวต่างชาติ มาให้ความรู้ แปลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียน

...แลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม

...ช่วงบ่าย...มีการเล่นเกมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และเชื่อมภาษาอาเซียนเข้าไปด้วย

...นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

...มีการแบ่งกลุ่มโดยการคณะกัน

...นักเรียนชั้นโตช่วยเหลือนักเรียนชั้นเล็ก ๆ ในการทำงานภายในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้งานออกมาสำเร็จ

...เป็นการวาดภาพ รูปธงประจำชาต ของอาเซียน

...เป็นความรู้ที่สอดแทรกเข้ากับภาษาอังกฤษ เพื่อความสนุกสนาม ไม่น่าเบื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจริยา ปันแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)