...หน้าที่ต้องมาก่อนเรื่องส่วนตัว

......งานหนักไม่เคยฆ่าคน งานไหน ๆ ดิฉันก็ทำได้

.....ในวันนี้ดิฉันได้ทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้ขอให้ไปซื้อดอกไม้กับท่านมาปลูกภายในโรงเรียน....

ตกแต่งสถานที่ ดิฉันถือวาเป็นงานหลักและสำคัญที่ท่านได้สอนประสบการณ์หลาย ๆ และได้สอนเรื่องการทำงานในระหว่างนั่งรถไปกับท่าน ....ดิฉันจะนำคำสอนที่ท่านได้เล่าสู่ให้ฟังนำมาใช้ในอนาคต

>>>>>พัฒนาการของดอกไม้ที่เริ่มโตขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)