เช็คสถิติการมาเรียนของนักเรียน 24/11/57

อีกหน้าที่หนึ่งที่ดิฉันได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน คือ ให้เช็คสถิติการมาเรียนของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งต้องทำการเช็คทุกวัน ยกเว้นวันหยุด จำนวนนักเรียนทั้งหมดคือ 351 คน ระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 300 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษา 51 คน ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักเรียนที่ขาดเรียน ลา และป่วย ดิฉันต้องเช็คและบันทึกชื่อนักเรียนไว้ด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)