ต้อนรับครูนักศึกษาจีน 17/11/57

วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่นักเรียนตื่นเต้นกันมาก รวมถึงคณะครูโรงเรียนธนรัตน์ด้วย คือการเตรียมตัวต้อนรับครูนักศึกษาจีนที่มาจากประเทศจีน นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยืนเข้าแถวเรียงกันตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนมาจนถึงบริเวณหน้าเสาธง วินาทีที่ครูนักศึกษาเดินทางมาถึง ก็ได้ยินเสียงสวัสดีครับ/ค่ะ และคำว่า หนี่ห่าว ดังกระหึ่มทั้งโรงเรียน ซึ่งเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่น เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมเตรียมกระดาษและดินสอเพื่อที่จะขอลายเซ็นต์ของครูนักศึกษาจีนเป็นที่ระลึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)