สอนงานประดิษฐ์ครั้งแรก 14/11/57

นอกจากวิชาคอมพิวเตอร์ที่ดิฉันได้รับหน้าที่ในการสอนแล้ว ดิฉันยังได้สอนวิชางานประดิษฐ์ค่ะ ซึ่งวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของการสอนงานประดิษฐ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชอบมากเลยค่ะ เพราะได้ออกแบบเอง ประดิษฐ์เองได้อย่างอิสระโดยใช้ไม้ไอศครีมที่นักเรียนในโรงเรียนทิ้งค่ะ แต่ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ครูกำหนด ผลงานออกมาเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากเลยคะ ดิฉันมีความสุขในการสอนงานประดิษฐ์มากเลยคะเพราะดิฉันเห็นความตั้งใจทำงานของเด็กๆ คะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)