JJ15V2_5 เล่นเนท แชต ระวัง โดนเลิกจ้าง

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำพิพากษาฎีกา ที่ 2564/2557

โจทย์เป็นพนักงาน ฟ้องนายจ้างเป็นจำเลยว่าไล่ออกเนื่องจากการเล่นเน็ต แชต ไม่เป็นธรรม
ศาลฎีกาพิพากษา เนื่องจากเวลาทำงาน โจทก์เล่นเน็ตพูดคุยในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำเกือบทุกวัน วันละเป็นชั่วโมงก็มี ถือว่าโจทก์ใช้เวลาทำงานของจำเลยไปในเรื่องไม่เกี่ยวกับงาน กรณีเช่นนี้เป็นการกระทำอื่นอันไม่สมควรแก่การปฎิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต
จำเลยชอบที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ทันทีโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และ การที่โจทก์ใช้เวลางานของจำเลยทำเรื่องส่วนตัวย่อมทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

JJ15 Give and Grow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ที่ทำงานให้ใช้ เพื่อการทำงานค่ะ แต่ยังสงสัยว่า แล้วจะมีกี่คนที่ทำงาน 100% อิอิ

เขียนเมื่อ 

ตรวจสอบได้ครับ ใช้เป็นประโยชน์ หรือ ไม่ ประการใด