JJ15V2_4 พัฒนาครูของครู ร่วมกู่สร้างสสรค์ รวมพลังที่ ภูเก็ต

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ค

ดีที่ผู้นำ ท่าน อธิการบดี ผศ.ดร.ประภา กาหยี มหาวิทยาลัยราชกัฏภูเก็ต กล่าวเปิด เวทีการเรียนรู้ ที่จันดารารีสอร์ท แอน สปา ตำบลป่าครอก อำเภอถลาง

ครู ที่ภูเก็ต เดี่ยวเด็ด ร่วมกันสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งนำ KM มาเติมเต็มประจำ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูทุกคนต้องร่วมกันพัฒนา ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ระดับอุดมศึกษา

เป้าหมายชัด จัดให้ไม่ยาก

จัดหนักหนัก กิจกรรม 9T เพลินพัฒนา

เรียนไป เล่นไป เพียรถอดบทเรียน วนเวียน สร้างความมั่นใจ เพื่อให้ก้าวไกล นำไทยห่งไกล อวิชชา

Dialogue ดอกอะไร ถอดบทเรียน เล่าเรื่อง ประเทืองปัญญา พัฒนาปัญหา ให้ห่างไกล ความสับสน

Action Learning นำเรื่องจริงมาพัฒนา

จุดหมายปลายทาง วางรากฐาน เพื่อพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

มีกิจกรรม dialogue และกิจกรรมหลายอย่างมากเลยครับ

เคยไปทำเรื่อง classstart.org ให้คณะวิทยาการจัดการครับ

ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน อาจารย์ ดร.ขจิต เวลามี เรื่อง ดีดี ได้ถ่ายทอดครับ

เขียนเมื่อ 

จัดหนักเลยนะคะ ตั้ง 9T แน่ะค่ะ

เป็นผู้เข้ารับการอบรมค่ะ ชอบที่อาจารย์ "สอน แบบ ไม่สอน" สนุก และมีสาระค่ะ คลาดสายตาไม่ได้ทีเดียว ขอบคุณมากๆ ค่ะ