หลายมุม...ในห้องสมุด....(สิ้นชีวิต)

ดู ๆ แล้ว ....ห้องสมุดของคุณมะเดื่อ มีสภาพไม่เหมือนห้องสมุดทั่วไปเลย เพราะ ... หาความเงียบไม่ได้ พลุกพล่านไปด้วยเด็ก ๆ .... แต่...คุณมะเดื่อก็พอใจ ที่....ห้องสมุด (สิ้นชีวิต ) นี้ ช่วยสร้างกิจกรรมดี ๆ มีคุณค่า ให้กับเด็ก ๆ ของโรงเรียน ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/new


บ่ายวันนี้ ห้องสมุดเล็ก ๆ ของคุณมะเดื่อคึกคักเหมือนเช่นวันก่อน ๆ

เด็ก ๆ เข้ามาทำกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจเหมือนเช่นทุกวัน แต่วันนี้เพิ่ม

กิจกรรมสำคัญอีกหนึ่งกิจกรรม คือ การประชุมวางแผนจัดกิจกรรม

" มหัศจรรย์งานหนังสือ " ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งท้ายของปีการศึกษานี้

สำหรับ " ห้องสมุด...สิ้นชีวิต "เด็ก ๆ ที่ทำหน้าที่ยุวบรรณรักษ์ ประชุมหารือเพื่อกำหนดกิจกรรม และเวลาในการ

จัดกิจกรรม ซึีงกำหนดได้ว่า จะจัดในระหว่างวันที่ ๑๖ -๒๐ กุมภาพันธ์

ทุก ๆ เวลาพักเที่ยง ระหว่างเวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๓๐ น. สรุปกิจกรรมได้ว่า

กิจกรรมจะแบ่งเป็น ๓ ส่วนคือ การแสดงละคร การจัดนิทรรศการและการจำหน่าย

ผลงานของสมาชิกห้องสมุด และการสาธิตและสอนทำงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

ในส่วนที่เป็นละคร ในวันสุดท้าย จะมีการประกวดการแสดงละครของเด็ก ๆ

ที่สนใจ และส่งทีมเข้าประกวดด้วย ยุวบรรณารักษ์ได้แบ่งหน้าที่ แบ่งงานกัน

ตามความสมัครใจและต้องไปหาทีมงานกันเอาเอง เหลือเวลาเตรียมงาน

หนึ่งสัปดาห์จ้ะเด็ก ๆ อีกกลุ่มหนึีง ก้มหน้าก้มตา อยู่กับการทำหนังสือเล่มเล็ก ไม่สนใจกับใครกลุ่มนี้...(มีทั้งเด็ก ป.๒ ป.๓ ไปถึง ป.๕ ) กำลังขะมักเขม้น กับการทำลูกฝิ่น

โดยมีเด็กที่ทำเป็นแล้ว สอนให้กับเพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่ยังทำไม่เป็นส่วนกลุ่มที่สนใจในการอ่านหนังสือ ก็ยังคงหาหนังสือมาอ่านให้คุณมะเดื่อฟัง

เหมือนทุกวันดู ๆ แล้ว ....ห้องสมุดของคุณมะเดื่อ มีสภาพไม่เหมือนห้องสมุดทั่วไปเลย

เพราะ ... หาความเงียบไม่ได้ พลุกพล่านไปด้วยเด็ก ๆ .... แต่...คุณมะเดื่อก็พอใจ

ที่....ห้องสมุด (สิ้นชีวิต ) นี้ ช่วยสร้างกิจกรรมดี ๆ มีคุณค่า ให้กับเด็ก ๆ ของโรงเรียน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ในมุมมองความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ดูเด็กๆตั้งใจมากๆ

วันนี้มีบล็อกเกอร์จากวิทยาลัยพยาบาลตรัง

ฝากทักทายด้วยครับ

-สวัสดีครับ

-ตามมาเยี่ยมและชมความวุ่นวาย..ที่สนุกครับ 55

-การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ได้รับการสนับสนุนจากครู..เยี่ยมมาก ๆครับ

-เป็นกำลังใจให้นะครับ

เขียนเมื่อ 

โห...อยากย้อนเวลาไปเป็นลูกศิษย์ครูมะเดื่อจังเล้ย

แวะมาเยี่ยมห้องสมุดของคุณมะเดื่อค่ะ

เป็นห้องสมุดมีชีวิต ชีวา ที่สุดค่ะ :)

ห้องสมุดมีชีวิต เพราะคนคิดให้ชีวิตห้องสมุด